NEW ARRIVAL 2021

VÒNG TAY MINIMAL KHẮC TÊN

Buy now

THE FUSION BRACELET

best seller 2020-2021

bUY nOW

 

MINIMAL NECKLACE

 

VÒNG TAY SONG HỶ

” Vận may đối đáp thành song hỷ
Cờ hổ, đèn quân kết vợ chồng ”

 

bUY NOW

THE INFINITY BRACELET

Vòng Tay Kết Nối Mọi Khoảng Cách.

Buy Now

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

VÒNG TAY

Goni

250.000

SOLEIL SIGNATURE

Como

450.000

VÒNG TAY

Spezia

350.000

VÒNG TAY

Lecce

450.000

VÒNG TAY

Udine

390.000

VÒNG TAY

Ancona

350.000

VÒNG TAY

Latina

290.000

VÒNG TAY

Leandro

390.000

BEST - SELLERS

-10%
500.000 450.000

BEST-SALES

Pistoia

350.000

BEST-SALES

Barletta

295.000

BEST-SALES

Cesena B

350.000
-7%

BEST-SALES

Royal D

740.000 690.000

BEST-SALES

Ravenna C1

420.000

BEST-SALES

Kết Đồng Tâm

350.000
-10%

BEST-SALES

Firenze C2

900.000 810.000

BEST-SALES

Bolzano

290.000

BEST-SALES

Cesena

390.000

BEST-SALES

Terni

350.000

BEST-SALES

Bergamo

490.000

” You only live once, but if you do it right, once is enough”
— Mae West —