950.000

Vòng Cao Cấp

Mắt Hổ Cam VIP

650.000

Vòng Cao Cấp

Tourmaline

2.450.000

Vòng Cao Cấp

Mắt Hổ Tam Sắc

450.000

Vòng Cao Cấp

TA Ưu Linh Tím

650.000

Vòng Cao Cấp

TA Tóc Vàng VIP

2.450.000

Vòng Cao Cấp

TA Tóc Tam Sắc

2.650.000

Vòng Cao Cấp

TA Tóc Nâu Đỏ VIP

1.950.000

Vòng Cao Cấp

TA Tóc Đen VIP

2.450.000

Vòng Cao Cấp

Pietersite A

1.550.000

Vòng Cao Cấp

Pietersite B

950.000

Vòng Cao Cấp

Mắt Hổ Nâu VIP

450.000

Vòng Cao Cấp

Mắt Hổ Vàng Đen VIP

1.250.000